Magistrat sancționat disciplinar pentru încălcarea legislației

Renata Popescu-Balta, numită în 2007 judecător la Anenii-Noi (http://magistrat.md/ru/content/popescu-0), a fost sancționată disciplinar cu avertisment pe 27.02.2015 de către Colegiul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii. Sancțiunea a urmat pentru încălcarea termenului de 5 zile de examinare a cauzei în procedură specială (Art. 343/3 CPC), termenul de 1 zi pentru examinarea cererii de asigurare a acțiunii (Art. 177 CPC) și a încălcat grav procedura de examinare a cererii de accelerare a examinării cauzei, reținînd cererea la ea pe cînd legea cere să fie examinată de alt judecător (Art. 192 CPC). Cu regret, trebuie să notez, că comportamentul dnei Renata Popescu – Balta, la ședința Colegiului Disciplinar, a fost nedemn de un judecător. A explicat că termenul prevăzut de Art. 343/3 CPC l-a încălcat neintenționat, are foarte multe dosare în examinare, termenul din Art. 177 CPC l-a încălcat dintr-o eroare, iar cererea de accelerare a procesului a reținut-o pentru că a uitat de cele ce prevede Art. 192 CPC. În final a afirmat că plîngerea mea la Colegiul Disciplinar a fost depusă pentru că ea nu ia dat cîștig de cauză clientului meu.

De fapt, așteptarea agentului economic a fost examinarea litigiului pornit de Camera de Licențiere către ei în termenul prescris de Art. 343/3 CPC, adică în 5 zile. Cererea de chemare în judecată a Camerei de Licențiere privind retragerea licenței de activitate, a fost înregistrată și depusă în procedură specială. Din motive neclare pentru agentul economic, cauza a fost numită de judecătoarea Renata Popescu-Balta spre examinare pentru 15.01.2015. S.R.L.-ul cu adevărat s-a conformat acestei decizii a judecătorului, pentru că avea deplina încrederea că litigiul se examinează conform procedurii prescrise de lege. Cînd au urmat amenințări de la Inspectoratul Fiscal și poliția economică a I.P. or Anenii-Noi, cu verificări și întocmiri de procese verbale pentru desfășurarea activității fără licență (deși o hotărîre de judecată nu exista încă), S.R.L.-ul a decis să ceară la 04.11.2014 asigurarea acțiunii prin suspendarea deciziei Camerei de Licențiere de a retrage licența care trebuie confirmată sau infirmată prin hotărîre judecătorească, fapt care nu putea avea loc mai devreme de 15.01.2015. Iarăși, din motive neclare pentru S.R.L., deși s-a făcut referire la prevederile art. 174 – 178 CPC, cererea de asigurare a acțiunii nu s-a examinat în termen. Agentul economic a obținut încheierea abia la 24.11.2014 după ce adresa-se două cereri de urgentare a examinării cauzei la 14.11.2014 și la 24.11.2014. Nu cunoaștem de ce cererea de urgentare, depusă în baza Art. 192 CPC, dna judecătoare a păstrat-o și a examinat-o, chemîndu-ne la ședință în ziua de 24.11.2014 și a amînat-o pentru că nu a luat măsuri să fie prezenți și cei de la Camera de Licențiere. Într-o astfel de situație, S.R.L.-ul a fost nevoit să depună recurs împotriva încheierii de refuz de asigurare a acțiunii pentru că încălcarea termenilor de examinare a cauzei și a asigurării acțiunii le nega dreptul la recurs efectiv și proces echitabil, făcînd situația absolut imprevizibilă pentru activitatea agentului economic și contrară normelor imperative a legislației. La ședința de judecată din 24.11.2014, judecătoarea Renata Popescu a indicat că 5 zile prevăzute de art. 343/3 CPC sînt pentru a pune pe rol cererea de chemare în judecată.

PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR IMPERATIVE ALE LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, JUDECĂTOAREA A COMIS ABATERE DISCPLINARĂ ȘI A FOST SANCȚIONATĂ CU AVERTISMENT.

2015-02-28