News

 • 2011-11-11

  (Română) Adevărata provocare: Executarea ordonanțelor de protecție pentru victimele violenței în familie

  (Română) Obținerea unei ordonanțe de protecție, în dosarele de violență în familie, nu este dificilă. Cînd ai probe suficiente să-I arăți judecătorului că Clienta intr-adevăr suferă de violență fizică, psihologică, economică sau sexuală din partea unui membru în familie. Din 37 de dosare în care am solicitat ordonanțe de protecție, în perioada mai 2010 – septembrie 2011, doar în două cazuri mi s-a refuzat din prima cerere. Adevărata provocare vine odată cu executarea acesteia, pusă în seama poliției și asistenței sociale prin Legea nr. 45 privind combaterea și prevenirea violenței în familie din 2008….

  Read more?
 • 2011-11-02

  (Română) PRELUAREA DOSARELOR DE DISCRIMINARE ÎN INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI NAȚIONALE

  (Română) Fiind recent revenită în Moldova după 5 ani de lucru în organizații internaționale de drepturile omului în Moscova și Londra, și încă înainte de discuțiile înflăcărate pornite în jurul proiectului de lege privind combaterea și interzicerea discriminării, m-a ”lovit” frecvența în viața publică a societății moldovenești a discursurilor de ură, a incitării la discriminare, a declarațiilor rasiste și sexiste. Autorii acestora, politicieni, agenții de publicitate, persoane publice și private, analiști ș.a., în deplina convingere că au libertatea nelimitată de a expune astfel de declarații, continuă să le repete cu orice ocazii. Deja avînd o experiență de 10 ani în aplicarea dreptului internațional de drepturile omului în apărarea persoanelor din diferite țări a Europei Centrale și de Sud-Est, am recunoscut diferența între modul în care țările Uniunii Europene au incorporat drepturile omului în lege și viață și modul în care Republica Moldova, laolaltă cu restul țărilor post-sovietice, înțeleg și aplică drepturile omului. Dacă țările Uniunii Europene au avut 50 de ani să înțeleagă ce sînt drepturi și libertăți ale omului și cum urmează ele a fi transpuse în viața cetățenilor de rînd, atunci Moldova ”a înghițit nerugumînd” jurisprudența CEDO, tratatele ONU privind drepturile omului, standardele deja devoltate și experiența țărilor UE. Și acest lucru nu ar fi avut o conotație negativă pentru noi, dacă Supremația Legii în Moldova ar fi fost unul din căpătîile democrației în dezvoltare. Dacă în paralel cu ”înghițirea” s-ar fi făcut și studierea amănunțită a acestor valori și standarde de drepturile omului de către cei care sînt chemați să le transpună în viață: judecători, procurori, avocați, juriști și alții…

  Read more?
 • 2011-10-16

  (Română) Egalitatea armelor în proces prin prisma Art. 53 alin (1) lit. d) din Legea privire la avocatura

  (Română) Un grup de inițiativă a avocaților a sesizat Ministerul Justiției, Consiliul Uniunii Avocaților și unele Comisii Parlamentare privind încălcarea dreptului avocatului de a colecta informații necesare acordării asistenței juridice…

  Read more?