Despre mine

Prezentare Generală

Doina Ioana Străisteanu este Avocată cu o experiență de 24 ani în litigare. oferă consultanță juridică și reprezentare în fața autorităților și instanțelor naționale din Moldova precum și în procedura din fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, în procedurile speciale al Comitetelor ONU și Consiliul Europei.

Continuă să apere interesele victimelor violărilor de drepturile omului, în special persoanelor care reclamă violarea drepturilor civile și politice (deces, reținere ilegală, maltratare, proces echitabil, discriminarea și altele).

Are o vastă experiență în reprezentarea reclamanților și pledoarie orală în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului pe probleme de securitate și supremația legii, precum și în domeniul protecției drepturilor omului pentru femei.

Misiune

Viziune

Valori

Oferă consultație și reprezentare juridică persoanelor în căutare de protecție împotriva discriminării în bază de gen, orientare sexuală, rasă și disabilitate. In acest sens a stabilit parteneriate cu Coaliția Nediscriminare, Centrul de Informații GenderDoc-M, La Strada și Centrul Național al Romilor.
Colaborează cu organizațiile de drepturile omului din Republica Moldova, Ukraina, Rusia și Georgia în domeniul litigării strategice în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Premiată la 10 decembrie 2011 de ONU cu Diplomă pentru acțiuni de litigare strategică în domeniul drepturilor omului. Avocată și Expertă în Drepturile Omului, Chișinău, Moldova

Calificările Profesionale:

Între 2005 și 2006 Membru al grupului ad-hoc privind implementarea hotărîrilor Curții Europene emise în privinaț Federației Ruse pe cazuele cecene. Acest grup era format din activiști și juriști proeminenți în protecția drepturilor omului care activează în Federația Rusă și reprezintă persoane în fața Curții Europene. Sarcina de bază a acestui grup a fost să proiecteze o metodologie simplă și rezonabilă pentru implementarea fiecărei hotărîri emise în privința Federației Ruse în contextual evenimentelor izvorîte din conflictele armate Ceceno-Ruse. Proiectul a fost prezentat dl Lukin, Împuternicitul pentru Implementarea Hotărîrilor Curții Europene (Уполномоченый по вопросам имплементации решений ЕСПЧ).

Din August 2002 pînă în Prezent activează în calitate de Formator în Drepturile Omului, ține lecții la seminare și training-uri pe subiecte de drepturile omului și drept internațional, în special pe egalitatea de gender și supremația legii, pe procedura de litigare în fața Curții Europene și a Comitetelor ONU. Printre multele, a organizat și livrat traininguri pentru avocații Caucazului de Nord și Sud pe subiecte ce țin de garanțiile procesuale și process echitabil în litigarea cauzelor de traffic a ființelor umane folosind mecanismul Convenției Europene (Tbilisi Iulie și August 2009); seminar privind litigarea cauzelor de Violență față de Femei (Iulie 2009 Londra, Octombrie 2008 Livov, Mai 2008 Londra, Noiembrie 2006 Nazrani); seminare privind litigarea cauzelor de detenție arbitrară și rele tratamente, obligațiile positive a statului pentru violarea drepturilor omului de personae private (Mai 2007 Londra, Decembrie 2008 Chișinau, Octombrie 2005 Moscova, Septembrie și Noiembrie 2004 Chișinau); lecții publice pentru avocații din Balcani (Albania, Macedonia, Bosnia și Herzegovina, Serbia) pe subiecte relevante Articolelor 2 și 3al Curții Europene cu referință la propria experiență în litigarea cauzelor de dispariție, execuție și tortură (Mai 2006 Belgrad, Octombrie 2005 Chișinau, Mai 2007 Chișinau, Decembrie 2008 Chișinau);

Recent a finisat dezvoltarea și implementarea a 12-ce traininguri pentru UNDP Ukraina în prevenirea efectivă a violenței domestice. Asistă ONG-ul IDOM în calitate de formator pentru livrarea trainingurilor în prevenirea discriminării pentru persoanele infectate cu HIV și repararea prejudiciului moral.