Politică de confidențialitate

Politica noastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) se aplică tuturor informațiilor pe care “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” le poate obține despre Utilizator în timpul utilizării site-ului dis.md, a serviciilor, funcțiilor, software-ului și produselor “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” (denumite în continuare „Servicii”). Utilizarea Serviciilor reprezintă acordul necondiționat al Utilizatorului cu Politica prezentă și cu condițiile de prelucrare a datelor sale cu caracter personal specificate în aceasta; în cazul dezacordului cu aceste condiții, utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Serviciilor.

  1. Utilizatorul se angajează să nu posteze sau să trimită prin intermediul Site-ului materiale care includ:a. Informații personale furnizate de Utilizator despre el însuși în timpul înregistrării (crearea contului) sau în procesul utilizării Serviciilor, inclusiv datele cu caracter personal ale utilizatorului. Informațiile obligatorii pentru beneficierea de Servicii sunt marcate în mod special. Utilizatorul furnizează alte informații la discreția sa. b. Date transmise automat Serviciilor în procesul utilizării acestora prin intermediul software-ului instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, informații despre cookie-uri, informații despre browser-ul utilizatorului, timpul de acces și adresa paginii solicitate. c. Alte informații despre Utilizator în cazul în care colectarea și/sau furnizarea lor sunt prevăzute în documentele regulatorii ale unor Servicii separate.
  2. “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” colectează și păstrează doar datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea și prestarea Serviciilor conform acordurilor și contractelor cu Utilizatorul. Informațiile personale ale Utilizatorului pot fi utilizate pentru:a. Identificarea părții în cadrul acordurilor și contractelor cu “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana”. b. Furnizarea Serviciilor personalizate Utilizatorului. c. Comunicarea cu utilizatorul, inclusiv expedierea notificărilor, solicitărilor și informațiilor legate de prestarea Serviciilor. d. Îmbunătățirea calității Serviciilor. e. Targetarea materialelor publicitare. f. Efectuarea studiilor statistice sau cu alt caracter pe baza datelor impersonale.
  3. Confidentialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este menținută, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul furnizează voluntar informații despre sine pentru acces liber unui număr nelimitat de persoane.
  4. “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului unor terțe părți în anumite circumstanțe, inclusiv cu acordul Utilizatorului, în cadrul folosirii unui Serviciu specific, în conformitate cu legislația aplicabilă sau în cazuri specifice de transfer asociate vânzării sau transmiterii afacerii.
  5. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” respectă prevederile Legii RM „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.
  6. Utilizatorul poate modifica informațiile personale furnizate și parametrii de confidențialitate în orice moment, utilizând funcția de editare a datelor cu caracter personal în secțiunea „Cabinetul personal” sau în secțiunea personală a Serviciului corespunzător. Ștergerea contului poate fi efectuată, dar acest lucru poate duce la imposibilitatea utilizării unor Servicii.
  7. “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului împotriva accesului ilegal sau accidental, ștergerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii sau altor acțiuni ilegale din partea terților.
  8. “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana” își rezervă dreptul de a aduce modificări Politicii de confidențialitate, iar orice modificări vor fi afișate pe site-ul https://dis.md. Noua versiune a Politicii intră în vigoare la data publicării, cu excepția cazului în care aceasta prevede altfel.
  9. Prezenta Politică și relațiile dintre Utilizator și “Cabinetul Avocate Străisteanu Doina Ioana”, în legătură cu aplicarea Politicii de confidențialitate, sunt guvernate de legislația Republicii Moldova.
  10. Pentru orice propuneri sau întrebări referitoare la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].